KS-massage

KS-massage

 

Är en kombination av kraniosakral terapi och klassisk massage med triggerpunktsteknink. Det är vår mest sålda behandling. Den rekomenderas till dig som har haft spänningar i kroppen under en längre tid då enbart massage inte räcker till. Genom de två metoderna möts kroppen upp på ett mycket fint sätt. Släpper på spänningar i muskler ger ökad rörlighet i muskler och bindväv samt ökad passage av kroppens olika vätskor. Möter också upp det kraniella samt perifiera nervsystemet, och ger på så sätt möjlighet för kommunikation att nå fram i kroppens olika områden på ett gynsamt sätt.

Det finns två varianter av kraniosakral terapi, funktionell och biodynamisk. Den förstnämna är den som benämns som kraniosakral osteopati och innebär att terapeuten aktivt deltar i korrigering och läkning av kroppen och behandlar utifrån problematiken här och nu, medan den biodynamiska terapin innebär att terapeuten låter klienten gå in i ett läkande tillstånd och öppnar upp möjligheter för kroppen att finna sin ursprungliga hälsa genom kraften från den embryonala utvecklingens förlopp. Ett resa som börjar med att en spermie möter sitt ägg och där all hälsa finns lagrad. KS-massagen innehåller båda tillvägagångssätten.