Klassisk massage med triggerpunktsteknik

Klassisk terapeutisk massage

- med triggerpunkt

 

Den svenska klassiska massagen är välkänd över stora delar av världen som en djupgående och cirkulatorisk massagemetod. Där musklerna och bindväv bearbetas för att minska spänningar och värk i muskler, bindväv och leder. Dessutom stimuleras blodcirkulationen och lymfasystemet. Resultatet blir en bättre balans och rörlighet mellan muskler och skelett samt en skön avslappning för såväl kropp som sinne.

 

Triggerpunkter är hyperöma punkter i musklerna som kan ge upphov till värk i ett större muskelområden. Triggerpunksbehandling innebär att musklerna puktbehandlas för att frigöra de ansamlingar som skapar muskelspänningen, vilket resulterar i att större muskelområden får möjlighet att komma ur sitt spänningstillstånd.

 

.