Kraniosakral Terapi

Kraniosakral Terapi

 

Kraniosakral terapi är en behandlingsmetod som har sina rötter inom Osteopatin med en djup förankring inom den västerlänska medicinens anatomi och fysiologi, men kan också förklaras ur ett kvantafysiskt perspektiv och det finns både nationell och internationell forskning som stöttar metoden.

 

För att finna ett hälsosamt tillstånd i vår kropp kan vi behöva utgå ifrån att den är en samspelande helhet, där vi förutom den fysika kroppen även kan tillräkna de emotionella, mentala och själsliga aspekterna. Under våra liv händer det ibland att vi hamnar under olika påfrestningar som kan leda till smärta, sjukdomtillstånd eller andra komplikationer i kroppen som för oss kan upplevas så påfrestande att vi kommer till en punkt då vi önskar en förändring på detta tillstånd. I Kraniosakral terapi behandlas kroppen utifrån att den är en helhet och besitter en stor intelligens i sin skapelse. Med en manuell teknik varken forceras eller manipuleras kroppen utan istället behadlas den i en stödjande och trygg miljö för att kunna söka upp den friska, rörliga och obehindrade funktionen i kroppen genom funktionerna endogen respons, proprireception och den embryologiska utvecklingens intelligens.  Kroppen har en enastående förmåga till självläkning bara den får möjlighet till ett utrymme och en öppen kommunikation.

 

Bakgrund

Det var den amerikanske osteopatiske läkaren William G Sutherland som under början av 1900-talet la ner ett gediget arbete på att utforska och arbeta med den kraniosakrala mekaniken. Vilket omfattar kraniet med dess fogleder, korsben, höftben, ryggkotor, hjärnhinnor samt ryggmärg tillsammans med ryggmärgsvätska och dess cirkulation. Dr Sutherland upptäckte att det går att påverka det kraniosakrala systemet med olika behandlingstekninker. Han fann hur man kunde hjälpa kroppen till ett normalt spänningstillstånd även i leder, muskler och organ genom att alla strukturer är sammanlänkade med bindväv och varför obalans i en del av kroppen kan ge påverkan i en annan del som vidare kan ge indirekt påverkan på vår emotionella och mentala hälsa.

 

Läs mer om Kraniosakral behandling och studier:

•The Cranial Academy

•Osteopath