Medicinsk massageterapi

Medicinsk massageterapi


Är en kombination av kraniosakral  terapi, klassisk massage, djupvågs/bindvävs terapi, mjuk manipulering och triggerpunktsteknink.  Det är vår mest sålda behandling. Den rekomenderas till dig som har haft spänningar i kroppen under en längre tid då enbart massage inte räcker till. Genom de olika  metoderna möts kroppen upp på ett mycket fint sätt. Släpper på spänningar i muskler ger ökad rörlighet i muskler och bindväv samt ökad passage av kroppens olika vätskor. Möter också upp det kraniella samt perifiera nervsystemet, och ger  på så sätt möjlighet för kommunikation att nå fram i kroppens olika områden på ett gynsamt sätt.